לי חגגה 4 חודשים ובדיוק באותו יום גם החלה להתהפך- מהגב לבטן. בהתחלה התהפכה רק לצד שמאל ומספר ימים לאחר מכן גם לצד ימין. התהפכות מהגב לבטן מגיעה לפני התהפכות מהבטן לגב? מה הקשר בין ההתהפכות לבין זה שכמעט בכל הסרטונים לי לבשה רק בגד גוף? ומה הדבר החדש שלי עשתה תוך כדי צילום הפרק? […]

לי חגגה 4 חודשים ובדיוק באותו יום גם החלה להתהפך- מהגב לבטן. בהתחלה התהפכה רק לצד שמאל ומספר ימים לאחר מכן גם לצד ימין. התהפכות מהגב לבטן מגיעה לפני התהפכות מהבטן לגב? מה הקשר בין ההתהפכות לבין זה שכמעט בכל הסרטונים לי לבשה רק בגד גוף? ומה הדבר החדש שלי עשתה תוך כדי צילום הפרק? כל הפתרונות בפרק.