לי בת 3.5 חודשים ומדי פעם מתהפכת מהבטן לגב. היא עשתה זאת גם בגיל חודש וזה נראה בערך אותו הדבר – התהפכות מהירה, פתאומית, בבת אחת. אמנם מבחינת גילה היא כבר נמצאת בתוך חלון הזמנים למימוש שלב ההתהפכויות, אך האם מה שהיא עושה זאת אכן ההתהפכות המיוחלת?

לי בת 3.5 חודשים ומדי פעם מתהפכת מהבטן לגב. היא עשתה זאת גם בגיל חודש וזה נראה בערך אותו הדבר – התהפכות מהירה, פתאומית, בבת אחת. אמנם מבחינת גילה היא כבר נמצאת בתוך חלון הזמנים למימוש שלב ההתהפכויות, אך האם מה שהיא עושה זאת אכן ההתהפכות המיוחלת?